Text

Margarida Loran

museòloga
consultora independent
 

Planificació institucional

Públics

Avaluació


 1. Avaluació de la percepció externa entre els grups d’interès.

 2. Revisió interna de departaments o àrees de treball.

 3. Anàlisi de la informació institucional.

 4. Estudi d’organitzacions comparables.

 

Anàlisi organitzativa


 1. Revisió/definició de missió, visió i  valors.

 2. Plans estratègics.

 3. Plans museològics.

 4. Polítiques i estratègies en diferents àmbits de treball museístic.

 5. Seguiment de la implementació dels plans.

 

 1. Estratègies d’avaluació.

 2. Avaluació en suport al desenvolupament de projectes (inicial i formativa).

 3. Avaluació de l’impacte final (sumativa).

 4. Estudi del punt de partida (benchmarking, baselines) per a mesurar el canvi.

 5. Avaluació de projectes participatius

 

 1. Plans de recerca de públics.

 2. Plans de desenvolupament de públics.

 3. Revisió del coneixement existent sobre els públics (dins de l’organització i fora).

 4. Estudis de públics (i no públics), utilitzant mètodes quantitatius i qualitatius.