Text

Margarida Loran

museòloga
consultora independent
 

   1. Plans de recerca de públics.

  2. Plans de desenvolupament de públics.

  3. Revisió del coneixement existent sobre els públics (dins de l’organització i fora).

  4. Estudis de públics (i no públics), utilitzant mètodes quantitatius (a petita escala) i qualitatius.

Recerca i desenvolupament de públics

El treball de desenvolupar públics s’ha de veure com un procés de gestió planificat i continuat, específic a cada organització.

L’esforç de planificar-lo resulta en un millor coneixement dels públics actuals i potencials de l’organització, en el desenvolupament d’uns serveis i uns programes més accessibles, més atractius i més rellevants per als usuaris, i en una orientació organitzativa centrada en els públics.

CONTACTE  
    mòbil:  605 09 45 82  
     margaridaloran@gmail.com    
     Linkedin   
    Twitter: @margaridaloran   


   1. Estratègies d’avaluació.

  2. Avaluació en suport al desenvolupament de projectes (inicial i formativa).

  3. Avaluació de l’impacte final (sumativa).

  4. Estudi del punt de partida (benchmarking, baselines) per a mesurar el canvi.

  5. Avaluació de projectes participatius.

Avaluació de programes i projectes

En una organització, l’avaluació és una eina necessària per millorar el funcionament i conèixer els efectes produïts per la seva tasca.

És un procés que té lloc abans, durant i després d’una activitat, i que s’hauria d’integrar en el desenvolupament de tot projecte públic.

Essencial, a més, en el context actual de recursos públics limitats, en el que s’espera que les institucions demostrin el seu impacte.