Text

Margarida Loran

museòloga
consultora independent
 

Publicacions:


Loran, M. & Sierra, A. (2013). L’accés gratuït en temps de canvis. Mnemòsine, núm. 7. Associació de Museòlegs de Catalunya.


Loran, M. (2005). L’ús dels webs per afavorir l’accés i l’increment de públic als museus: experiències dels museus nacionals britànics. A: Carreras, C. (coord.) “Tic i patrimoni” [dossier en línia]. Digithum, núm. 7, UOC.


Loran, M. (2005). Desenvolupament de públics: revisió bibliogràfica. Zona pública, núm. 1. Associació de Museòlegs de Catalunya.


Loran, M. (2005). Evaluación del uso de los museos online. A: Carreras, C. (coord) Patrimonio Cultural y Tecnologías de la Información y la Comunicación. A la búsqueda de nuevas fronteras. Serie Tendencias. Ayuntamiento de Cartagena.


Loran, M. (2003). El Museu Imperial de la Guerra al Regne Unit. Mnemòsine, núm. 1. Associació de Museòlegs de Catalunya.


Revista Clío. Sis articles publicats sobre temes històrics, museístics i patrimonials (2000-2002).