Text

Margarida Loran

museòloga
consultora independent
 
Mòbil:  605 09 45 82 
  margaridaloran@gmail.com  
   Linkedin 
   Twitter: @margaridaloran

 

Propòsit: Donar una empenta i avançar significativament en temes claus per a la renovació i creixement de l’Associació.


A partir del maig de 2012, amb dedicació parcial, assumeixo la responsabilitat de la gestió de l’Associació d’Amics, per impulsar temes prioritaris i posar al dia el funcionament de l’oficina.

Línies de treball principals:

  1. -Reflexió sobre el present i el futur de l’Associació d’Amics, en un procés conjunt entre la junta directiva de l’AAMCNB i el personal del Museu. S’ha elaborat un document de discussió per ajudar a comprendre millor, a totes les parts implicades, el paper dels Amics, els temes que preocupen, els possibles escenaris de canvi i models de funcionament, i els temes a abordar de forma més prioritària -inclosa una millor definició del marc de relació amb el Museu.

  2. -Captació de socis. Replantejament de l’estructura de quotes i els avantatges que s’ofereixen als socis per possibilitar el creixement del nombre d’associats en època de crisi, i oferir més valor al fet de formar part de l’Associació. En aquest procés es tenen especialment en consideració les motivacions per a fer-se Amic d’un Museu (aprendre, conèixer el Museu per dins, participar, socialitzar, mecenatge, etc.), per tal de fer una oferta que les satisfaci.

  3. -Pla de voluntariat del Museu i l’Associació. Es vol donar un impuls a l’oferta de voluntariat del Museu i l’Associació, posant les bases per a una gestió efectiva i de qualitat, que respongui a les necessitats tant del Museu com de la població beneficiària. S’estableixen els objectius, la política, el marc organitzatiu i el procés d’implementació . S’identifiquen, es documenten i es descriuen les oportunitats. les tasques i els llocs de treball voluntari.

  4. -Comunicació. Generar arguments i continguts per a la comunicació de l’Associació. Creació d’una web i de continguts digitals, així com nous tríptics promocionals i un nou disseny de carnet. Promoció de les activitats dels Amics i presència dels Amics en els espais de recepció i en diferents serveis del Museu. Coordinació amb el Departament de Comunicació del Museu i amb personal d’altres serveis del Museu per a totes aquestes coses.

  5. -Suport a l’organització del BioBlitzBcn, activitat anual de ciència ciutadana. Entre altres coses, s’ha treballat en reforçar la dimensió científica de l’esdeveniment (amb la preparació de materials de treball, la recollida de dades obtingudes durant les observacions i documentació d’espècimens recollits) i també la pública (programant i coordinant activitats complementàries: xerrades, tallers, itineraris especials), i s’ha fet també un esforç significatiu d’avaluació.

  6. -Subvencions i convenis. Redacció de propostes per a obtenir finançament de l’administració pública o de fundacions per a desenvolupar línies de treball prioritàries de l’Associació.

  7. -Posada en marxa d’un nou programari de gestió de socis. Tasca que ha permès posar al dia el Registre i la base de dades dels socis i alhora agilitzar la gestió administrativa de l’entitat.

Gestió de l’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
Des de maig 2012