Text

Margarida Loran

museòloga
consultora independent
 

Propòsit: Informar la definició de la xarxa temàtica del futur museu nacional de ciències naturals.

Objectius: Conèixer amb detall la realitat, les necessitats i aspiracions de cada centre. Explorar els potencials i les oportunitats de cooperació.


Realitzat conjuntament amb Anna Omedes, directora del Museu de Ciències Naturals, l’estudi es situa en el context de la preparació, per part de l’Institut de Cultura de Barcelona, d’una proposta de model per al futur museu nacional de ciències naturals de Catalunya.

Tenia com a propòsit informar la definició del sistema o xarxa temàtica d’aquest nou museu nacional, amb l’interès que reflectís i respongués adequadament a la realitat, les aspiracions i les necessitats dels centres que en podrien formar part.

Va ampliar dos estudis anteriors sobre les col·leccions d’història natural a Catalunya, encarregats per la Comissió Executiva de la Junta de Museus: Anàlisi gràfica de les dades dels Museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya amb col·leccions d’història natural 2000-2001 (A. Nogués 2001); i Anàlisi dels museus amb col·leccions d’història natural 2002-2003 (A. Nogués i J.L. Vega 2003).

Hi van participar 33 centres amb col·leccions o temàtica d’història natural, el que inclou tant museus inscrit (2009) s en el Registre de Museus de Catalunya com col·leccions obertes al públic, i també col·leccions científiques de referència en institucions no museístiques, el que suposa una ampliació important respecte als dos estudis anteriors.

Metodologia:

Amb tots els centres es va fer una entrevista amb el director i/o el responsable de ciències naturals, realitzada en les seves pròpies instal·lacions. Les entrevistes es van realitzar de forma no estructurada, per explorar lliurement preocupacions i necessitats dels centres, així com possibles contribucions i expectatives envers el museu nacional.

Tots els centres van respondre, a més, un qüestionari detallat i exhaustiu que recollia informació específica en els diferents àmbits de treball museístic, i també preferències respecte a possibles solucions cooperatives i prioritats del futur museu nacional.

Tipus de centres:

Es van identificar tres categories de centres d’acord amb el seu posicionament en relació a les ciències naturals i al seu àmbit geogràfic d’actuació:

  1. A.Centres monogràfics de ciències naturals (14).

  2. B.Museus de territori (13).

  3. C.Museus d’altres temàtiques que conserven patrimoni natural (6).

L’agrupació dels centres en aquestes categories va ajudar a discernir tres situacions força diferenciades, cadascuna amb potencials i necessitats específiques.

Algunes conclusions respecte a la situació de conjunt:

  1. Amb poques excepcions, els centres inclosos en l’estudi tenen un problema de manca de capacitat, mostrant dificultats importants per conservar adequadament les col·leccions, per donar un servei públic de qualitat, i per créixer i desenvolupar-se normalment.

  2. L’anàlisi mostra també una situació d’aïllament dels centres, de poca coordinació i col·laboració entre ells. Poc mes de la meitat dels centres diuen haver col·laborat o cooperat amb altres museus en la temàtica de ciències naturals, i quan s’ha fet, ha estat normalment de forma puntual.

  3. Les col·leccions d’història natural que els centres conserven són, en conjunt, importants, tant pel seu volum com per la seva singularitat, antiguitat i abast territorial. Hi ha, però, una necessitat urgent de millorar la gestió i la conservació de les col·leccions, si aquestes han de servir realment com a recurs important per a l’estudi i generar coneixement.

  4. Pel que fa als serveis  públics, hi ha una oferta poc desenvolupada. Amb excepcions notables, que demostren el grau d’innovació i d’impacte social que es pot arribar a assolir, en conjunt es pot afirmar que molts museus no utilitzen plenament encara el seu potencial per jugar un paper important en l’educació ambiental i científica.

  5. Els museus de l’Ajuntament de Barcelona formen un subgrup especialment important en el mapa de museus del país, en tant que reuneixen les col·leccions més grans en tots els camps de la història natural, i avancen cap a una gestió coordinada i integrada. Tenen actius molt importants, però també febleses notables i recursos insuficients.

Estudi sobre la situació actual dels museus i col·leccions de ciències naturals de Catalunya.    

Març de 2006

Mòbil:  605 09 45 82 
  margaridaloran@gmail.com  
   Linkedin 
   Twitter: @margaridaloran