Text

Margarida Loran

museòloga
consultora independent
 
Mòbil:  605 09 45 82 
  margaridaloran@gmail.com  
   Linkedin 
   Twitter: @margaridaloran

 

Propòsit: Avaluació de dues edicions del BioBlitzBcn (2012 i 2013) per veure si els objectius plantejats s’assoleixen, per comprovar si l’impacte en els participants és l’esperat, per identificar quins aspectes funcionen bé i quins caldria millorar, i per conèixer els participants.

L’avaluació fa un èmfasi especial en el vessant social de l’activitat, examinant com és d’efectiu el BioBlitz per engrescar els ciutadans en la descoberta de la natura i introduir-los a la recerca naturalista orientada a la conservació de la biodiversitat.


L’avaluació aporta evidència sobre l’impacte del BioBlitz en els participants com a experiència d’aprenentatge, entenent l’aprenentatge en sentit ampli, que inclou, a més de l’adquisició de nous coneixements i habilitats, l’experiència de descoberta, el gaudi, la inspiració o la presa de consciència. No es mesura l’aprenentatge en sí mateix, sinó el que diuen els participants que senten arrel de la seva participació al BioBlitz.

La recerca també explora el funcionament de l’experiència participativa durant els itineraris de recerca, per veure si la participació en les tasques del grup (observació, identificació i documentació d’espècies) és l’esperada.

En tercer lloc, recull opinions sobre alguns aspectes de l’organització, per identificar què caldria millorar i quins són els reptes per a futures edicions.

Finalment, aporta coneixements sobre el perfil dels participants i les seves motivacions per participar, diferenciant entre tres tipus de participants: el públic general, el professorat que porta grups escolars, i els especialistes.

La metodologia combina qüestionaris estandaritzats i auto-administrats que es reparteixen entre tots els participants inscrits, i reunions d’avaluació amb organitzadors i especialistes. També es recullen opinions individuals, informalment, durant la jornada i posteriorment, algunes via correu electrònic.

Hi ha un informe d’avaluació per a cada edició (2012 i 2013), amb annexos que inclouen els resultats dels qüestionaris.  En l’edició del 2012 també es va preparar un informe de recomanacions per a futures edicions.

Què és un BioBlitz?

Un BioBlitz és un projecte de ciència ciutadana que involucra voluntaris en la ciència. Té com a propòsit promoure i ampliar el coneixement de la natura local, i implicar els ciutadans en el treball científic de recerca naturalista orientat a la documentació i conservació de la biodiversitat.

Consisteix en fer una recerca intensiva de biodiversitat per identificar el màxim nombre d’espècies possible, en un lloc determinat i en un temps limitat (normalment 24h). Reuneix a científics i naturalistes experts en grups biològics, estudiants, grups escolars i ciutadans, de totes les edats, voluntaris, amb formació prèvia o sense, que realitzen el treball de camp de forma conjunta.

La combinació d’especialistes i ciutadans és clau en el concepte de BioBlitz. Es tracta de produir, no un inventari complet però sí un retrat (una instantània) de les espècies que es troben en una àrea, i de fer-ho amb participació ciutadana. És un projecte científic amb una forta component pública. És alhora recerca i esdeveniment social. Una trobada per portar a terme una missió científica, amb experts, però en un ambient festiu i relaxat.

El BioBlitz té un caràcter internacional. El primer es va celebrar l’any 1996 als Estats Units, a Washington D.C, i des d’aleshores se n’han anat fent regularment a molts països arreu del món. La celebració de l’Any Internacional de la Biodiversitat el 2010 en va impulsar l’expansió.

El BioBlitzBcn

A Barcelona s’organitza un BioBlitz anual des de l’any 2010. Llocs de celebració han estat fins ara el Laberint d’Horta (2010 i 2013) i el Jardí Botànic de Barcelona (2011 i 2012).

És una iniciativa impulsada i organitzada per l’Ajuntament de Barcelona (Hàbitat Urbà) i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb el suport dels Amics del Museu de Ciències Naturals i la participació d’organitzacions i entitats científiques i naturalistes (Universitat de Barcelona, Consorci del Parc de la Serra de Collserola, Amics del Jardí Botànic de Barcelona, Institut Botànic de Barcelona, Institut Català d’Ornitologia, Societat Catalana de Lepidopterologia, Galanthus, Societat Catalana de Malacologia, Sociedad Española de Liquenología) i també zoòlegs i botànics voluntaris.

Més informació sobre el BioBlitzBcn a:
http://www.blogmuseuciencies.org/category/bioblitz/

Avaluació del BioBlitzBcn          2012 i 2013 
Desembre 2012 i juny 2013